Basisschool begeleiding

Basisschool begeleiding

The Homework Company biedt hulp aan leerlingen van het basisonderwijs. Tegenwoordig bestaan de meeste klassen uit gemiddeld 30 leerlingen. Hierdoor kan het voorkomen dat uw kind moeite heeft met bepaalde lesstof.

Leerlingen die problemen hebben met rekenen, taal, spelling en/of begrijpend lezen kunnen bij ons terecht voor privéles. Het is belangrijk dat leerlingen met een goede basis naar de middelbare school gaan. Ontbrekende kennis wordt stapje voor stapje aan onze leerlingen uitgelegd en aangeleerd. Zo leren onze leerlingen om de stof te automatiseren. Leerlingen vinden het fijn om één op één aandacht te krijgen voor onderdelen waar ze moeite mee hebben, in de klas is hier vaak nauwelijks tijd voor. De begeleiding is op maat. Wij kijken tijdens de lessen naar het individuele kind en gaan samen met de ouders en, indien gewenst, de school op zoek naar de beste manier om tot betere resultaten te komen. Ons uiteindelijke doel is dat onze leerlingen beter gaan presteren en zelfverzekerder worden. Wij willen ieder kind laten presteren op zijn of haar niveau, maar wij streven er wel naar om uit uit iedere leerling het hoogst haalbare niveau te halen.

Ook leren wij onze jonge leerlingen dat leren leuk is. Leerlingen die moeite met bepaalde onderdelen op de basisschool hebben, vallen vaak in een patroon waarin ze aangeven school niet leuk te vinden. Zij generaliseren het gevoel dat ze iets moeilijk vinden met “niet leuk”. Dit is voor jonge kinderen een logische gedachte. Door extra aandacht en persoonlijke hulp gaan onze leerlingen vaak zo snel vooruit, dat ze ook in gaan zien dat leren leuk is. Ze vinden vertrouwen in zichzelf en worden zelfverzekerder, dit komt uiteindelijk de resultaten op school ook ten goede.

Vaak kan een kind met gerichte, individuele hulp weer snel meekomen met de klas. Wij helpen daar graag bij. Ieder kind kan, met de juiste uitleg en begeleiding, leren lezen, spellen en rekenen. Kan uw kind hierbij extra ondersteuning gebruiken, dan is wellicht bijles een uitkomst. Onze leerlingen komen met ontzettend veel plezier naar onze lessen en voelen zich bij ons vrijwel gelijk op hun gemak.

Hoe eerder de problemen bij jonge kinderen worden aangepakt, hoe langer ze daar plezier van hebben. Juiste begeleiding op jonge leeftijd zorgt er ook voor dat de overstap naar het voortgezet onderwijs makkelijker verloopt.

Mogelijke knelpunten van leerlingen van het basisonderwijs:

• het herkennen en aanleren van de letters
• het automatiseren en memoriseren van plussommen t/m 20
• het automatiseren en memoriseren van minsommen t/m 20
• het automatiseren en memoriseren van keersommen t/m 10
• lezen
• het vinden van de persoonsvorm
• lezen en taal, eventueel door dyslexie
• rekenen, eventueel door dyscalculie
• het onthouden van de spellingsregels
• woordenschat
• de Entree-toets vraagstelling
• breuken, kommagetallen en procenten
• werkwoordspelling
• studievaardigheden en informatieverwerking
• de Cito-toets vraagstelling.


Houd onze website in de gaten voor de data van deze cursus. Ook kunt u een email naar ons sturen om alvast een plekje op de lijst voor jouw kind te reserveren (info@thwc.nl)