Individuele begeleiding is geschikt voor leerlingen die bij één of enkele vakken problemen hebben met de leerstof. De leerlingen worden tijdens individuele begeleiding in deze vakken ondersteund. Individuele begeleiding is intensiever dan huiswerkbegeleiding. Afhankelijk van de leerling, met name van de leeftijd, zal dit plaatsvinden in blokken van 1 of 2 uur. De leerling werkt minimaal 1 maal per week onder persoonlijke en gespecialiseerde begeleiding aan een specifiek vak. De begeleider motiveert de leerling en zal de leerling helpen de eventuele achterstand in te halen. Een persoonlijke uitleg helpt leerlingen de leerstof te begrijpen. Een individueel uur begeleiding duurt daadwerkelijk 60 minuten en wordt telkens door dezelfde begeleider gegeven. Hierdoor is structuur en affiniteit met de begeleiding gewaarborgd.

Aanmelden

“Ik heb nu ongeveer 1,5 jaar individuele begeleiding en het heeft mij erg geholpen bij het maken van mijn huiswerk en het leren van mijn toetsen. Ik vind de begeleiding van Kelly heel erg leuk, niet alleen omdat je er heel veel leert ook omdat het gezellig en leuk is. Dankzij de begeleiding ben ik over met een goed rapport!”

Loraine Parsser