21+ Toelatingstoets

21+ toelatingstoets


Sommige opleidingen stellen bepaalde eisen aan studenten om toegelaten te worden. Deze eisen zijn vaak op basis van vooropleiding, niveau en de specifieke vakken die je moet hebben gehaald alvorens je aan de opleiding kunt beginnen. Om bijvoorbeeld toegelaten te worden tot een hbo-opleiding moet je beschikken over een havo-, vwo- of mbo-diploma niveau 4. Beschik je niet over één van deze diploma’s en ben je 21 jaar of ouder bij aanvang van je studie? Dan kun je deelnemen aan een 21+ toelatingstoets. Deze toets is bedoeld om na te gaan of je, ondanks het ontbreken van de vereiste vooropleiding, over voldoende kennis en vaardigheden beschikt om een hbo-opleiding te kunnen volgen. The Homework Company beschikt over gespecialiseerde docenten die je kunnen helpen om je goed voor te bereiden op deze 21+ toets.

Ook voor de universiteit kan het nodig zijn om een toelatingsexamen te doen. Dit is het geval indien je niet beschikt over een vwo-diploma of HBO-propedeuse maar wel 21 jaar of ouder bent. Ook dan kan The Homework Company je helpen bij het voorbereiden op dit toelatingsexamen.