Basisschool begeleiding

The Homework Company biedt hulp aan leerlingen van het basisonderwijs. Tegenwoordig bestaan de meeste klassen uit gemiddeld 30 leerlingen. Hierdoor kan het voorkomen dat uw kind moeite heeft met bepaalde lesstof.

Leerlingen die problemen hebben met rekenen, taal, spelling en/of begrijpend lezen kunnen bij ons terecht voor privéles. Het is belangrijk dat leerlingen met een goede basis naar de middelbare school gaan. Ontbrekende kennis wordt stapje voor stapje aan onze leerlingen uitgelegd en aangeleerd. Zo leren onze leerlingen om de stof te automatiseren. Leerlingen vinden het fijn om één op één aandacht te krijgen voor onderdelen waar ze moeite mee hebben, in de klas is hier vaak nauwelijks tijd voor. De begeleiding is op maat. Wij kijken tijdens de lessen naar het individuele kind en gaan samen met de ouders en, indien gewenst, de school op zoek naar de beste manier om tot betere resultaten te komen. Ons uiteindelijke doel is dat onze leerlingen beter gaan presteren en zelfverzekerder worden. Wij willen ieder kind laten presteren op zijn of haar niveau, maar wij streven er wel naar om uit uit iedere leerling het hoogst haalbare niveau te halen.

Ook leren wij onze jonge leerlingen dat leren leuk is. Leerlingen die moeite met bepaalde onderdelen op de basisschool hebben, vallen vaak in een patroon waarin ze aangeven school niet leuk te vinden. Zij generaliseren het gevoel dat ze iets moeilijk vinden met “niet leuk”. Dit is voor jonge kinderen een logische gedachte. Door extra aandacht en persoonlijke hulp gaan onze leerlingen vaak zo snel vooruit, dat ze ook in gaan zien dat leren leuk is. Ze vinden vertrouwen in zichzelf en worden zelfverzekerder, dit komt uiteindelijk de resultaten op school ook ten goede.

Vaak kan een kind met gerichte, individuele hulp weer snel meekomen met de klas. Wij helpen daar graag bij. Ieder kind kan, met de juiste uitleg en begeleiding, leren lezen, spellen en rekenen. Kan uw kind hierbij extra ondersteuning gebruiken, dan is wellicht bijles een uitkomst. Onze leerlingen komen met ontzettend veel plezier naar onze lessen en voelen zich bij ons vrijwel gelijk op hun gemak.

Hoe eerder de problemen bij jonge kinderen worden aangepakt, hoe langer ze daar plezier van hebben. Juiste begeleiding op jonge leeftijd zorgt er ook voor dat de overstap naar het voortgezet onderwijs makkelijker verloopt.

Mogelijke knelpunten van leerlingen van het basisonderwijs:

• het herkennen en aanleren van de letters
• het automatiseren en memoriseren van plussommen t/m 20
• het automatiseren en memoriseren van minsommen t/m 20
• het automatiseren en memoriseren van keersommen t/m 10
• lezen
• het vinden van de persoonsvorm
• lezen en taal, eventueel door dyslexie
• rekenen, eventueel door dyscalculie
• het onthouden van de spellingsregels
• woordenschat
• de Entree-toets vraagstelling
• breuken, kommagetallen en procenten
• werkwoordspelling
• studievaardigheden en informatieverwerking
• de Cito-toets vraagstelling.


Cito-toets training

Met het oog op het belang van goede begeleiding op jonge leeftijd biedt The Homework Company een Cito-toets training voor leerlingen uit groep 7 en groep 8. De score van de Cito-toets is zeer bepalend voor de vervolgopleiding van basisschool leerlingen. Ook heeft de Cito-toets ontzettend veel invloed op het zelfvertrouwen van leerlingen. De basis van een goed zelfbeeld en zelfvertrouwen kan volgens ons niet vroeg genoeg gelegd worden.

Wij leren de leerlingen hoe ze vraagstukken aanpakken en herhalen de benodigde basisvaardigheden. Wij raden aan dat onze leerlingen eerst 2 keer een uur privéles nemen, zodat wij een compleet beeld kunnen krijgen van de aandachtsgebieden van onze leerlingen. Dit bevordert het uiteindelijke resultaat. Wij leren de leerlingen om te gaan met de tijdsdruk en leren ze om controle te krijgen over de zenuwen. De training vindt plaats in kleine groepjes onder begeleiding van een ervaren docent. Wij sluiten zo goed mogelijk aan bij de behoeften van de leerling. De meeste leerlingen beseffen heel goed hoe belangrijk het resultaat van deze toets is en ervaren het als ontzettend fijn om extra hulp en training te krijgen. De focus ligt op het behalen van een goede score en het voorkomen van onderprestatie door stress en faalangst.

Tijdens de training wordt er geoefend met de typische Cito vraagformulering. Indien gewenst kunnen wij onze Cito-toets training aanvullen met enkele privélessen waarin nog meer nadruk zal liggen op de individuele behoefte van de leerling.

De uitslag van de Cito-toets en entreetoets vormt, in combinatie met eerder afgelegde toetsen uit het Leerling Volg Systeem (LVS) , de onderbouwing van het schooladvies in groep 8. Als zodanig bezorgt deze toets de ouders en leerlingen de nodige zorgen en kan de spanning hoog oplopen.

De Entree-toets in groep 7 is oorspronkelijk bedoeld om te kijken op welk gebied een kind het goed doet en op welk gebied een kind nog bijgespijkerd dient te worden. In groep 8 kan de school dan met deze resultaten aan de slag. Zo worden kinderen het beste voorbereid om de Cito-toets in groep 8. Sommige basisscholen hebben de Cito-toets naar april verplaatst. Het gevolg hiervan is dat sommige scholen hebben besloten geen Entree-toets meer af te nemen in groep 7. Echter is het zeer verstandig om juist al in groep 7 te beginnen met het trainen van de vaardigheden die vereist zijn voor de Cito-toets. Hoe langer leerlingen de tijd hebben om te oefenen, hoe makkelijker het automatiseren van deze vraagstukken gaat.

Vanaf schooljaar 2014/2015 is het voor alle leerlingen van groep 8 in het reguliere basisonderwijs verplicht om de eindtoets te maken. Werd de Cito-toets vroeger in februari afgenomen, nu verschuift de toets naar april. De toets is bedoeld om het kennisniveau van de leerling te bepalen en in kaart te brengen. Ook wordt de uitslag van de toets meegenomen in het schooladvies van de leerkracht. Een hoge score kan dan ook zorgen dat een leerkracht zijn of haar advies aan de hand van de toets bijstelt, hierdoor worden de mogelijkheden voor de leerlingen in de keuze van de middelbare school groter.

The Homework Company heeft een eigen Cito-toets training ontwikkeld. Dankzij de training kan in een relatief kort tijdsbestek nog ontzettend veel vooruitgang geboekt worden. Ook zorgt de training voor meer zelfvertrouwen. Onderzoek heeft uitgewezen dat leerlingen die met zelfvertrouwen aan de Cito-toets beginnen, sneller neigen om een hoge score te behalen. Door het intensief oefenen en wennen aan de tijdsdruk weten de leerlingen exact wat ze te wachten staat. Hierdoor neemt spanning en stress af. Ook bestaat er de mogelijkheid om 1 op 1 Cito-toets training bij ons te volgen. Voor leerlingen vanaf groep 3 t/m groep 8 bieden wij deze privélessen aan.

Brugklascursus

De overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is groot. Kinderen weten vaak niet wat er van ze verwacht wordt en ouders hebben geen idee hoe ze hun kinderen kunnen voorbereiden. Veel leerlingen moeten dan ook ontzettend wennen aan de nieuwe vakken en de grote stapels huiswerk.

Het gevolg hiervan is dat veel leerlingen in de brugklas veel lager scoren dan dat ze daadwerkelijk kunnen. Slechte cijfers aan het begin van de brugklas zorgen ervoor dat leerlingen gedurende het jaar achter de feiten aan blijven lopen. Zo kunnen in bepaalde vakken achterstanden ontstaan. De achterstanden die leerlingen in de eerste jaren van de middelbare school oplopen zijn vaak in de latere schooljaren nog terug te zien.

Met behulp van de brugklas training gaan onze leerlingen goed voorbereid naar de brugklas. De cursus is voor leerlingen die zich willen voorbereiden en voor ouders van leerlingen die problemen willen voorkomen. Een goed begin is namelijk het halve werk.

Met behulp van pre-teaching maken wij een begin met een aantal middelbare school vakken. Wij besteden aandacht aan de volgende zaken:
- basis spelling en grammatica nederlands
- basiskennis wiskunde
- hoe plan ik mijn huiswerk
- hoe kan ik grote hoeveelheden stof samenvatten
- hoe leer ik leren
- hoe leer ik woordjes van vreemde talen

Houd onze website in de gaten voor de data van deze cursus. Ook kunt u een email naar ons sturen om alvast een plekje op de lijst voor jouw kind te reserveren (info@thwc.nl)