Cito-toets training

Cito-toets training

Met het oog op het belang van goede begeleiding op jonge leeftijd biedt The Homework Company een Cito-toets training voor leerlingen uit groep 7 en groep 8. De score van de Cito-toets is zeer bepalend voor de vervolgopleiding van basisschool leerlingen. Ook heeft de Cito-toets ontzettend veel invloed op het zelfvertrouwen van leerlingen. De basis van een goed zelfbeeld en zelfvertrouwen kan volgens ons niet vroeg genoeg gelegd worden.

Wij leren de leerlingen hoe ze vraagstukken aanpakken en herhalen de benodigde basisvaardigheden. Wij raden aan dat onze leerlingen eerst 2 keer een uur privéles nemen, zodat wij een compleet beeld kunnen krijgen van de aandachtsgebieden van onze leerlingen. Dit bevordert het uiteindelijke resultaat. Wij leren de leerlingen om te gaan met de tijdsdruk en leren ze om controle te krijgen over de zenuwen. De training vindt plaats in kleine groepjes onder begeleiding van een ervaren docent. Wij sluiten zo goed mogelijk aan bij de behoeften van de leerling. De meeste leerlingen beseffen heel goed hoe belangrijk het resultaat van deze toets is en ervaren het als ontzettend fijn om extra hulp en training te krijgen. De focus ligt op het behalen van een goede score en het voorkomen van onderprestatie door stress en faalangst.

Tijdens de training wordt er geoefend met de typische Cito vraagformulering. Indien gewenst kunnen wij onze Cito-toets training aanvullen met enkele privélessen waarin nog meer nadruk zal liggen op de individuele behoefte van de leerling.

De uitslag van de Cito-toets en entreetoets vormt, in combinatie met eerder afgelegde toetsen uit het Leerling Volg Systeem (LVS) , de onderbouwing van het schooladvies in groep 8. Als zodanig bezorgt deze toets de ouders en leerlingen de nodige zorgen en kan de spanning hoog oplopen.

De Entree-toets in groep 7 is oorspronkelijk bedoeld om te kijken op welk gebied een kind het goed doet en op welk gebied een kind nog bijgespijkerd dient te worden. In groep 8 kan de school dan met deze resultaten aan de slag. Zo worden kinderen het beste voorbereid om de Cito-toets in groep 8. Sommige basisscholen hebben de Cito-toets naar april verplaatst. Het gevolg hiervan is dat sommige scholen hebben besloten geen Entree-toets meer af te nemen in groep 7. Echter is het zeer verstandig om juist al in groep 7 te beginnen met het trainen van de vaardigheden die vereist zijn voor de Cito-toets. Hoe langer leerlingen de tijd hebben om te oefenen, hoe makkelijker het automatiseren van deze vraagstukken gaat.

Vanaf schooljaar 2014/2015 is het voor alle leerlingen van groep 8 in het reguliere basisonderwijs verplicht om de eindtoets te maken. Werd de Cito-toets vroeger in februari afgenomen, nu verschuift de toets naar april. De toets is bedoeld om het kennisniveau van de leerling te bepalen en in kaart te brengen. Ook wordt de uitslag van de toets meegenomen in het schooladvies van de leerkracht. Een hoge score kan dan ook zorgen dat een leerkracht zijn of haar advies aan de hand van de toets bijstelt, hierdoor worden de mogelijkheden voor de leerlingen in de keuze van de middelbare school groter.

The Homework Company heeft een eigen Cito-toets training ontwikkeld. Dankzij de training kan in een relatief kort tijdsbestek nog ontzettend veel vooruitgang geboekt worden. Ook zorgt de training voor meer zelfvertrouwen. Onderzoek heeft uitgewezen dat leerlingen die met zelfvertrouwen aan de Cito-toets beginnen, sneller neigen om een hoge score te behalen. Door het intensief oefenen en wennen aan de tijdsdruk weten de leerlingen exact wat ze te wachten staat. Hierdoor neemt spanning en stress af. Ook bestaat er de mogelijkheid om 1 op 1 Cito-toets training bij ons te volgen. Voor leerlingen vanaf groep 3 t/m groep 8 bieden wij deze privélessen aan.

Houd onze website in de gaten voor de data van deze cursus. Ook kunt u een email naar ons sturen om alvast een plekje op de lijst voor jouw kind te reserveren (info@thwc.nl)