THWC Geschiedenis

Voor geschiedenis heeft The Homework Company ook haar eigen methode ontwikkeld. Veel leerlingen, met name uit de hogere klassen, vinden geschiedenis een moeilijk vak. Vaak ligt dit niet aan de inhoud van het vak geschiedenis maar wel aan de manier waarop hun kennis getoetst wordt.

Sinds schooljaar 2014/2015 is het eindexamen geschiedenis veranderd. Daar waar je vroeger 2 onderwerpen moest kennen, moeten leerlingen nu van alle onderwerpen, oftewel alle tijdvakken, kennis hebben om het examen te kunnen maken. Hierdoor is een brede kennis nodig van ontzettend veel jaartallen, historische figuren, oorlogen en revoluties. Veel leerlingen vinden het moeilijk om al deze kennis te ordenen, te onthouden en om de belangrijkste informatie eruit te halen.

The Homework Company heeft een methode ontwikkeld voor onze leerlingen om zich hier door heen te slaan. Met behulp van samenvattingen gemaakt door onze eigen docenten, oefenvragen, bronnen en extra uitleg op een manier dat het onderwerp gaat leven, laten onze leerlingen steeds betere resultaten zien.