Middelbare school

Privéles

Privéles is geschikt voor leerlingen die bij één of enkele specifieke vakken problemen hebben met de leerstof. De leerlingen worden tijdens privéles in deze vakken ondersteund en de te leren stof zal op een duidelijke en overzichtelijke wijze aan de leerlingen worden uitgelegd. Ook wordt er samen met de leerlingen een planning gemaakt zodat de leerling zichzelf aanleert om niet al het huiswerk op het laatste moment te maken of te leren. Privéles is intensief, er is sprake van een één op één begeleiding. Afhankelijk van de behoefte van de leerling, het niveau en het specifieke vak zal de les plaatsvinden in blokken van 1 of 2 uur. De privéles wordt gegeven door getrainde begeleiders die gespecialiseerd zijn in de desbetreffende vakken. Wij volgen het lesaanbod van de school van de leerling. Wij werken met actuele lesmethodes en hebben onze eigen database voor extra oefenmateriaal.

Indien blijkt dat leerlingen een grote achterstand in een bepaald vak hebben kunnen wij met behulp van een gericht plan deze achterstand wegwerken. Dit doen wij in overleg met de ouders en kan, indien gewenst , ook in overleg met school.

Er wordt bij iedere individuele leerling gekeken naar wat voor hem of haar de beste manier om te werken is. Onze begeleider bespreekt zijn of haar leerlingen regelmatig met onze coördinator. Zij bespreken dan de aanpak en de voortgang van de leerling. Zo zorgen wij dat onze aandacht voor al onze leerlingen scherp blijft. Indien nodig neemt de coördinator eventueel contact op met de ouders/verzorgers voor overleg en advies.

Huiswerkbegeleiding

The Homework Company ondersteunt leerlingen bij het maken, leren en beter begrijpen van hun schoolwerk. De leerlingen komen, afhankelijk van de afspraken die wij van te voren maken, een aantal keer per week na school naar The Homework Company. Onder toeziend oog van door ons getrainde begeleiders maken en leren zij hun huiswerk. De leerlingen hebben de mogelijkheid om hulp te vragen daar waar nodig is. Ook worden zij overhoord. De begeleiders kijken in de agenda van de leerlingen en kunnen, indien gewenst, een planning van het huiswerk met de leerlingen maken. Ook worden onze leerlingen geholpen met hun werkstukken, boekbesprekingen, het leren van repetities en het ‘leren leren’.

Tijdens de huiswerkbegeleiding bieden wij hulp bij studievaardigheden, planning van het schoolwerk, het maken van samenvattingen en de uitleg van het huiswerk. Er wordt tijdens de huiswerkbegeleiding een groter beroep op zelfstandigheid en concentratie gedaan dan tijdens een privéles. We leren onze leerlingen effectief om te gaan met tijd en leerstof. Onze huiswerkbegeleiding bestaat uit kleine groepjes ( maximaal 8 leerlingen) en wordt gegeven door getrainde en ervaren begeleiders. Uit onderzoek blijkt dat een groot deel van de leerlingen van het voortgezet onderwijs hulp nodig heeft bij het huiswerk en dat ze veel behoefte aan structuur hebben.

Van onze leerlingen verwachten wij discipline, inzet en motivatie. Ook daar werken wij met ze aan. Voor de leerlingen die daar nog een beetje moeite mee hebben bieden wij ook coaching aan. The Homework Company zorgt voor een stimulerende omgeving om je huiswerk te maken en je achterstanden weg te werken.

Rekentoets

Er is veel over geschreven, gesproken en gedebatteerd: de rekentoets voor het voortgezet onderwijs. En ondanks alle tegen geluiden en kritiek wordt de rekentoets toch officieel onderdeel van het eindexamen. Doel van de rekentoets is om een basisniveau rekenvaardigheid te borgen en ervoor te zorgen dat de rekenvaardigheid van leerlingen in het algemeen objectief meetbaar zijn. Leerlingen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en MBO moeten het volgende eindniveau hebben:

• Basisonderwijs: niveau 1f
• Vmbo, mbo-1, mbo-2 en mbo-3: niveau 2f
• Havo/vwo en mbo-4: niveau 3f

De referentieniveaus rekenen hebben 4 hoofdonderwerpen:

• Getallen;
• Verhoudingen;
• Meten en meetkunde;
• Verbanden.

The Homework Company heeft speciale trainingen ontwikkeld om leerlingen te helpen hun rekenvaardigheid op niveau te krijgen en te houden. Deze training voor de rekentoets kan tijdens een privéles plaatsvinden maar wij bieden ieder schooljaar ook twee keer een training in groepsverband aan. De training bestaat uit 4 sessies van 3 uur.

Examentraining

Veel leerlingen zien op tegen hun eindexamen. Een goede voorbereiding is echter heel erg belangrijk. Vaak weten leerlingen niet waar ze moeten beginnen met leren, de stof voor het examen is erg veel. THWC biedt examenleerlingen hulp bij het aanbrengen van structuur in hun voorbereiding. Onze begeleiders zijn uitermate goed op de hoogte van welke stof er op het examen getoetst gaat worden. Samen met onze leerlingen maken ze samenvattingen, planningen en stappenplannen. De stof wordt uitvoerig doorgenomen en uitgelegd, oude examens worden geoefend en er zullen proefexamens, door THWC ontwikkeld, afgenomen worden. Dankzij de trainingen zullen de leerlingen tijdig alle stof doorgenomen hebben, wordt alles nog een keer herhaald en kunnen ze vragen stellen over delen die ze nog moeilijk vinden. Ook krijgen ze meer zelfvertrouwen en rust. Wij begeleiden de meeste examenleerlingen gedurende het hele schooljaar (vaak zelfs meerdere jaren) met behulp van privélessen. Na de wintervakantie bieden wij ook examentrainingen aan.

Wij bieden examentrainingen aan in (bijna) alle vakken van het vmbo, havo en vwo.

THWC Wiskunde

Voor wiskunde heeft The Homework Company haar eigen methode ontwikkeld , aangezien ontzettend veel leerlingen moeite hebben met het vak wiskunde. Op basis van onze ervaringen hebben wij een methode ontwikkeld die voor de meeste leerlingen duidelijker en beter te begrijpen is. Deze methode is aanvullend. Wij werken met de boeken van school, maar vullen onze lessen aan met onze eigen methode. Uit ons eigen onderzoek blijkt dat ruim 90 % van de leerlingen in het voortgezet onderwijs veel baat heeft bij het werken met onze THWC wiskunde methode. Onderdeel van deze methode is dat we eerst op zoek gaan naar het niveau van onze leerlingen bij aanvang van de lessen. Bij wiskunde is het vaak een groot probleem dat leerlingen door de jaren heen een achterstand hebben opgelopen. Wanneer er aan deze achterstand niets gedaan wordt, wordt wiskunde ieder jaar moeilijker en minder goed te begrijpen. Door terug te gaan naar de basis en door onze leerlingen met onze eigen methode zo snel mogelijk de achterstallige kennis in te laten halen, behalen wij vaak ontzettend snel resultaat.

Hoeveel lessen er nodig zijn om een leerling zijn/haar achterstand in te laten halen verschilt natuurlijk per leerling. Door een kleine wiskunde toets bij onze leerlingen af te nemen kunnen wij een persoonlijk plan maken. Dit gaat uiteraard in overleg met de ouders.

THWC Geschiedenis

Voor geschiedenis heeft The Homework Company ook haar eigen methode ontwikkeld. Veel leerlingen, met name uit de hogere klassen, vinden geschiedenis een moeilijk vak. Vaak ligt dit niet aan de inhoud van het vak geschiedenis maar wel aan de manier waarop hun kennis getoetst wordt.

Sinds schooljaar 2014/2015 is het eindexamen geschiedenis veranderd. Daar waar je vroeger 2 onderwerpen moest kennen, moeten leerlingen nu van alle onderwerpen, oftewel alle tijdvakken, kennis hebben om het examen te kunnen maken. Hierdoor is een brede kennis nodig van ontzettend veel jaartallen, historische figuren, oorlogen en revoluties. Veel leerlingen vinden het moeilijk om al deze kennis te ordenen, te onthouden en om de belangrijkste informatie eruit te halen.

The Homework Company heeft een methode ontwikkeld voor onze leerlingen om zich hier door heen te slaan. Met behulp van samenvattingen gemaakt door onze eigen docenten, oefenvragen, bronnen en extra uitleg op een manier dat het onderwerp gaat leven, laten onze leerlingen steeds betere resultaten zien.

Houd onze website in de gaten voor de data van deze training. Voor meer informatie kun je altijd mailen naar info@thwc.nl