Rekentoets

Er is veel over geschreven, gesproken en gedebatteerd: de rekentoets voor het voortgezet onderwijs. En ondanks alle tegen geluiden en kritiek wordt de rekentoets toch officieel onderdeel van het eindexamen. Doel van de rekentoets is om een basisniveau rekenvaardigheid te borgen en ervoor te zorgen dat de rekenvaardigheid van leerlingen in het algemeen objectief meetbaar zijn. Leerlingen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en MBO moeten het volgende eindniveau hebben:

• Basisonderwijs: niveau 1f
• Vmbo, mbo-1, mbo-2 en mbo-3: niveau 2f
• Havo/vwo en mbo-4: niveau 3f

De referentieniveaus rekenen hebben 4 hoofdonderwerpen:

• Getallen;
• Verhoudingen;
• Meten en meetkunde;
• Verbanden.

The Homework Company heeft speciale trainingen ontwikkeld om leerlingen te helpen hun rekenvaardigheid op niveau te krijgen en te houden. Deze training voor de rekentoets kan tijdens een privéles plaatsvinden maar wij bieden ieder schooljaar ook twee keer een training in groepsverband aan. De training bestaat uit 4 sessies van 3 uur.

Wij bieden examentrainingen aan in (bijna) alle vakken van het vmbo, havo en vwo. Voor informatie kun je mailen naar info@thwc.nl

Aanmelden
Ik heb veel aan de begeleiding gehad! Zonder de begeleiding dan was ik nooit geslaagd voor wiskunde en nu haalde ik altijd minimaal een 6 voor wiskunde zonder dat ik oplette in de klas! Het was ook gewoon leuk, niet 2 uur lang achter elkaar sommen en leren, maar af en toe ook 5 minuten pauze en even kletsen over andere dingen!

Justin Swart