Bij het miniLAB kunnen kinderen spelend leren en lerend spelen

miniLAB

Creativiteit, probleem oplossend vermogen, logisch redeneren en fantasie worden ingezet om de aangeboren drang tot leren in stand te houden.

MiniLAB biedt aanvullend onderwijs voor kinderen tussen 6-12 jaar gericht op het spelenderwijs en ontwikkelingsgericht leren. Naast schoolse vaardigheden zijn er tal van andere belangrijke vaardigheden waar kinderen in kunnen excelleren, maar waarvoor binnen het reguliere onderwijs geen ruimte is. Bij het miniLAB staan niet de methode, toetsscores en kerndoelen centraal, maar juist de vrije, inspirerende leeromgeving die elk kind nodig heeft om tot zijn of haar potenties te komen. Leren door te ervaren, te onderzoeken en te experimenteren in en van echte situaties. Veel verschillende vaardigheden komen bij het miniLAB aanbod. Deze vaardigheden zijn belangrijk om kinderen een zo compleet mogelijke ontwikkeling te geven. Verschillende onderzoeken hebben aangetoond hoe belangrijk het voor kinderen is om zich al op jonge leeftijd zo breed mogelijk te ontwikkelen.

Ons doel is om basisschoolleerlingen tegemoet te komen in hun behoefte aan kennis en ontwikkeling op een breed aantal vlakken. Deze ontwikkeling staat los van de basis ontwikkeling die kinderen op school meekrijgen. Het miniLAB is aanvullend onderwijs. Wij bieden onderwijs op andere vlakken dan de kinderen gewend zijn.

Over het miniLAB
Bij het MiniLAB gaan we er van uit dat elk kind talenten heeft, maar dat deze pas tot uiting komen wanneer hier aanspraak op wordt gedaan middels een prikkelende omgeving. Kinderen worden geboren met een natuurlijke honger naar kennis. Als sponzen zuigen zij nieuwe informatie en ervaringen op. Niet voor alle kinderen spreekt het leren uit schoolboeken het meeste tot de verbeelding. Veel kinderen zijn gebaat bij het zelf proefondervindelijk ervaren van de lesstof. Zelf ontdekken en ervaren in plaats van de lesstof te ondergaan die al dagelijks op school wordt aangeboden. Leren is leuk! Ontdekken en ontwikkelen ook. Met het juiste aanbod en goede benadering kunnen alle kinderen ervaren dat leren niet alleen belangrijk is voor later (waarom dan?), maar bovenal ontzettend leuk is. Bij het miniLAB worden kinderen uitgedaagd tot de ‘flow tot leren’. Het reguliere onderwijs biedt kinderen de basis om te ontwikkelen op het gebied van lezen, rekenen, schrijven en de sociale ontwikkeling. Het minilab gaat een paar stappen verder door meer leer-, speel- en ontwikkelgebieden toe te voegen aan datgene dat in het reguliere onderwijs aan bod komt.

Naast schoolse vaardigheden zijn er tal van andere belangrijke vaardigheden waar kinderen in kunnen excelleren, maar waarvoor binnen het reguliere onderwijs vaak geen ruimte is. Denk aan presenteren, ‘out of the box’ denken, filosoferen, creativiteit en het prikkelen van de nieuwsgierigheid. Opdrachten en taken in het programma hebben een open einde, kinderen worden uitgedaagd echt een beroep te doen op hun denkvermogen en creativiteit.

Het miniLAB gaat in de vorm van een naschoolse cursus lessen aanbieden op basischolen, na afloop van de reguliere school. Beginnend met 1 middag per deelnemende school. De cursus beslaat 2 uur en vangt aan gelijk na afloop van school.

Personen achter het miniLAB
Het miniLAB bestaat uit een samenwerking tussen Sarah de Wolff, Kelly Groenteman en Natalie van Gelder. Alle drie met een wetenschappelijke opleiding en ervaring op het gebied van onderwijs en ontwikkeling.

Sarah is van oorsprong jurist en leerkracht gespecialiseerd in het werken met cognitief getalenteerde kinderen, directeur FOS (Focus on Skills) (www.fos.nl ). Focus on Skills is een advies bureau gericht op het begeleiden van cognitief getalenteerde kinderen. FOS wordt door verschillende scholen in Amsterdam ingehuurd om ze te adviseren in het maken van beleid en ondersteuning te bieden bij de uitvoering van het onderwijs voor deze kinderen.

Kelly is psycholoog en directeur van The Homework Company (www.thwc.nl ). Bij The Homework Company worden scholieren van het basisonderwijs, middelbaar onderwijs en HBO en WO geholpen met hun schoolwerk. Leerlingen kunnen huiswerkbegeleiding en bijles krijgen. Daarnaast leren ze hoe ze moeten leren, hoe ze een presentatie moeten geven, hoe ze een werkstuk of scriptie kunnen schrijven en hoe ze moeten plannen.

Natalie is orthopedagoog en directeur van Baby Sensory Nederland (www.babysensory.nl). Bij Baby Sensory staat de ontwikkeling van de allerjongsten centraal (0-4 jaar). Voorheen oprichter van Research & Development afdeling van IMC Weekendschool, school voor aanvullend onderwijs voor kinderen uit achterstandsbuurten (www.imcweekendschool.nl )

Contactgegevens
The Homework Company
Noordhollandstraat 59 B
1081 AS Amsterdam
020 3376147
info@homeworkcompany.n